ความเป็นมาของเรา


2556


ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เลขที่ใบอนุญาต ว.0013/2556 ภายใต้การบริหาร งานโดย บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นายหน้า ประกันวินาศภัยต่างๆ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ประกันภัยที่เข้ามามีบทบาทขึ้นในสังคมปัจจุบัน บริษัทดำเนินกิจการตามกฏข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประภัย( คปภ. ) อยย่างเคร่งครัด ภายใต้ความเที่ยงตรงและบริการลูกค้าด้วยใจ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันสูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักดูแลลูกค้าอย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม