ขั้นตอนการเคลม1. รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล * ในกรณีที่ผู้ประสบภัย ถูกรถชนแล้วหนีท่านสามารถติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ได้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคปภ.


2. ตรวจสอบการมีประกันภัย แล้วแจ้งกับทางโรงพยาบาล และบริษัทประกันภัยโดยทันที * ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ
* ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากจะโทรแจ้งเคลมประกันรถยนต์ เราจะต้องเตรียมข้อมูลเบื่องต้นเอาไว้ เพื่อความรวดเร็ว
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เคลมประกันฯ หากไม่เตรียมพร้อมก็จะเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้รายละเอียดต่างๆ
ก่อนจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัย
1.การเคลมสด เคลมที่ต้องมีพนักงาน หรือ ตัวแทนบริษัทประกันลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ซึ่งก็คือเมื่อเกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือรถประกันหรือรถคู่กรณีเสียหายมาก ผู้ขับขี่รถประกันหรือรถคู่กรณีจะได้รับเอกสาร เป็นใบหลักฐาน ในการติดต่อเคลมค่าเสียหายจากพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถนำไปติดต่ออู่ในเครือของบริษัทประกันภัยเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ได้ทันที


2. การเคลมแห้ง การเคลมที่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ กรณีที่รถยนต์คันเอาประกัน เสียหายเล็กน้อย หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี การเคลมประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ ผู้ขับรถประกันสามารถนำรถเข้า ไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทได้ด้วยตนเองตลอดเวลา แต่ต้องก่อนกรมธรรม์หมดอายุ